Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “hizmet” veya “iş” anlamına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet işlemlerinde kullanılırdı.

ılımlı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak için kullanılmaya serlandı. Bu görevliler, örneğin talih daireleri veya kiliselerde çeşitli işlemlerle sorumlu olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya mezun bir konumda bulunan herhangi bir kişgüzel tanımlamak için kullanılmaya serlandı. Günümüzde, “official” kelimesi çoklukla hükümet, spor veya iş dünyası kabilinden resmi bir konumda bulunan kişileri veya kurumları tanımlamak için kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, kelime resmi veya mezun bir konumda bulunan herhangi bir kişgüzel tanımlamak için kullanılmaya serlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir